CENTRAL SERVICES PROMOTIONS

promotions-knowyourlaw

IPS Empanellment-Promotions

About one dozen 1981 batch IPS officers will be empanelled to the rank of Director General (DG) in the Government of India. They are K Durga Prasad and Vivek Dube (AP and Telengana), Rajiv Mehta (Assam-Meghalaya), S C Jha and A R K Mini (Bihar), Rajiv Kumar (Jharkhand), R K Dutta (Karnataka), A K Dhasmana and Anand Kumar (Madhya Pradesh), S C Mathur (Maharashtra), Navdeep Singh (Rajasthan), R Sekar (TamilNadu ) and Kamlendra Prasad (UP).

Punjab IPS Promotions

17 officers of Indian Police Service (IPS) have been promoted to the grade of Inspector General of Police. The officers include: R L Bhagat, Ishwer Chander, Jagdish Kumar, Balbir Kumar Bawa, Parampal Singh Sidhu, R P Mittal, Nirmal Singh Dhillon, Sham Lal and Kanwaljit Singh Pannu, Dr. Naresh Kumar, Ram Singh, S S Srivastava, Mrs V Neerja and Amardeep Singh Rai, Parveen Kumar Sinha, B Chandra Sekhar and Mrs Anita Punj.

83 officers of Assistants Grade have been promoted to the Section Officers Grade of Central Secretariat Service (CSS) in Government of India. They are: Satyabrata Sinha; Rajinder Prasad; Virender Singh, Parshati Das Gupta; Manphool; Ram Kumar Brar; Mudrika Shah; Subroto K Biswas; Jai Shree; Ravi Shankar; Prem Singh Rana; S Kumar; Ratan Kumar Sharma; Dinesh Chandra Gupta; P K Dhamija; Girdhari Lal; J Subramonia Iyer; Ramesh Kumar; Kajal Kumar; Vipin Kishore Beck; Ram Kumar; Savita Dixit; B D Dobriyal; P C Pandit; Usha Bhangu; Madhu Champi; Daya Nand Sharma; N K Sehgal; R C Pandey; Ramani; Durga Prasad; Madhukar S Kohade; Olivia Tirkey; Ria Sinha; Ramesh Chand; Usha Mathai; Bijoy Menon; Chanchal Mathur; A K Sharma; Raj Kumar; A K Das; Shobha Mohanan; Padam Singh; Lakshmi Amar; Surender Pal; Narinder Singh; S Agastian; Ajit Singh Saini; Kailash Chander; R L P Ram; D S Raghav; Khem Chand Sharma; Kuldip Singh; V Druapathy Antharjanam; Philomina Joy; Saurav Pradhan; Rakesh Kumar Khirwal; T C Kannojia; Bhagwan Das; Jaipal Singh; Jagdish Chandra; Manju Gulati; Anil Kumar Gupta; M K Vasisht; Shashi Dhar; G Ramesh; Anup K Das; Sapan Kumar Dey; Abhijit Malakar; Kshownish Das; Priyamvada Satyanarayanan; Rekha Bhiwapurkar; Om Dutt Sharma; Ram Dutt; P K Mathur; Kaushal Kumar Mathur; Chanchal Sharma; M S Rawat; B T Gopal and Khem Chand.

Comments are closed.